On Wednesday evening 28 August, the SMARTYS © team organized a 2-hour session at Lisk Center Utrecht in which both the Blockchain Simulation Game and the new SMARTYS © concept were presented.

In the first part, Jeroen provided a mini session of the Blockchain Simulation Game. The 11 invitees were put to work and in this way got a glimpse into the game that explains blockchain in a simple way. This game has been specially developed for business people who have little knowledge of blockchain. By making their own transactions and blocks on paper, the participants gain insight into the most important principles of a blockchain. A perfect example of Learning by doing!

After the break, Herman and Robert gave a presentation of the SMARTYS © concept that is still under development. Herman presented what the simulation will look like once the product has been fully developed and discussed the future vision of the team. Robert showed the app that is still under development and that will eventually work with real blockchain transactions. For the SMARTYS © team, this session was a great opportunity to collect feedback. For the participants a first introduction to this new concept. Given the amount of response, the SMARTYS © concept apparently lives among the intended target groups: trainers, startups, supply chain companies and managers of corporates and governments. It was a beautiful evening. The SMARTYS © team again has sufficient challenges and energy to continue.

Woensdagavond 28 augustus organiseerde het SMARTYS©-team in Lisk Center Utrecht een 2 uur durende sessie waarin zowel de Blockchain Simulation Game als het nieuwe SMARTYS©-concept werden gepresenteerd.

Jeroen verzorgde in het eerste deel een minisessie van de Blockchain Simulation Game. De 11 genodigden werden aan het werk gezet en kregen op deze manier een inkijkje in de game die blockchain op eenvoudige wijze uitlegt. Dit spel is speciaal ontwikkeld voor businessmensen die nog nauwelijks kennis hebben van blockchain. Door zelf tokens, transacties en blokken op papier te maken krijgen de deelnemers inzicht in de belangrijkste principes van een blockchain. Een perfect voorbeeld van Learning by doing!

Na de pauze verzorgden Herman en Robert een presentatie van het SMARTYS©-concept dat nog volop in ontwikkeling is. Herman presenteerde hoe de simulatie eruit gaat zien zodra het product ontwikkeld is en ging in op de toekomstvisie van het team. Robert toonde de app die nog in ontwikkeling is en die uiteindelijk met echte blockchaintransacties gaat werken. Voor het SMARTYS©-team was deze sessie een mooie gelegenheid om feedback te verzamelen. Voor de deelnemers een eerste kennismaking met dit nieuwe concept. Gezien de hoeveelheid respons leeft het SMARTYS©-concept blijkbaar bij de beoogde doelgroepen: opleiders, startups, supply chainbedrijven en managers van corporates en overheden.

Het was een mooie avond. Het SMARTYS©-team heeft weer voldoende uitdagingen en energie om verder te gaan.

Categories: SMARTYS news

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *